Hällristning L2002:7687 i Odensvi 🇬🇧
Foto av Hällristning L2002:7687 i Odensvi
Foto av Hällristning L2002:7687 i Odensvi
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning i block, 0,8x0,65 m (Ö-V) och 0,15 m h. Hällristningen består av 1 skepp och 9 älvkvarnar. Skeppet är 18 cm l och ca 10 cm h. Helt uthugget. Något osäkert på grund av besiktning i dagsljus. Älvkvarnarna är 5-7 cm diam och 0,5-2 cm dj. Jämn gnejshäll."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Odensvi socken i Köping kommun (Västmanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Svagt SV-sluttande moränmark, med sedimentmark i SV. Tomtmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"13 m SSÖ om SV hörnet av hus."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.583314
Longitud: 15.983006
Lämnings-ID: L2002:7687
Riksantikvarieämbetets ID: Odensvi 187
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västmanlands
Kommun: Köping
Socken: Odensvi
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/61400925-2da9-4d2c-8300-afda6b864e68