Runsten U492, L1943:5729 i Lagga
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ásbjôrn ok Gísl, aurir ok Auðbjôrn létu rétta stein eptir Bjôrn, fôður sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, 1,65x1,35x0,45 m. Runslingans höjd 10 cm. Stenens framsida mot SV. Se även Inventeringsbok under Dokument och bilder. Runstenen upprestes i ny markbädd av Upplandsmuseet 2019-12-16."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Lagga socken i Knivsta kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"N-sluttning av moränmark. Skogsmark, lövskog."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"0,5 m NÖ liten väg (NV-SÖ) till boningshus. 35 m SÖ om N hörnetav bostadshus."
Vill du se flera runstenar i Lagga socken eller Knivsta kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.790406
Longitud: 17.840383
Lämnings-ID: L1943:5729
Riksantikvarieämbetets ID: Lagga 45:1
Sveriges runinskrifter: U492, (Upplands runinskrifter)
Plats: Örby
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Knivsta
Socken: Lagga
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:5729