Runsten U491, L1943:5784 i Lagga
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... ok Gullaug ok ... þann ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, del av, av gråsten, 1,23 m l och 60 m br. Runhöjd 10 cm. Sitter inmurad i NV långsidans innermur i matkällaren till Årby2:1. I NÖ kortsidan och i SÖ långsidans mur finns två stenar avliknande karaktär inmurade. Kan vara de övriga delarna av runstenen. Runorna stå vända in mot väggen. Se text i boken!T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Lagga socken i Knivsta kommun (Uppsala län).
Vill du se flera runstenar i Lagga socken eller Knivsta kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.785999
Longitud: 17.860839
Lämnings-ID: L1943:5784
Riksantikvarieämbetets ID: Lagga 80:1
Sveriges runinskrifter: U491, (Upplands runinskrifter)
Plats: Årby
Placering: Inmurat i källaren vid Årby.
Föremål: Fragment av runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Möjlig fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Knivsta
Socken: Lagga
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:5784