Runsten L1943:5784 i Lagga ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1943:5784 i Lagga
Foto av Runsten L1943:5784 i Lagga
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... ok Gullaug ok ... √ĺann ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, del av, av gr√•sten, 1,23 m l och 60 m br. Runh√∂jd 10 cm. Sitter inmurad i NV l√•ngsidans innermur i matk√§llaren till √Örby2:1. I N√Ė kortsidan och i S√Ė l√•ngsidans mur finns tv√• stenar avliknande karakt√§r inmurade. Kan vara de √∂vriga delarna av runstenen. Runorna st√• v√§nda in mot v√§ggen. Se text i boken!T Beskrivningen √§r inte kvalitetss√§krad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se √§ven Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Lagga socken i Knivsta kommun (Uppsala län).
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.785999
Longitud: 17.860839
Lämnings-ID: L1943:5784
Riksantikvarieämbetets ID: Lagga 80:1
Sveriges runinskrifter: U491 (Upplands runinskrifter)
Plats: √Örby
Placering: Inmurat i källaren vid Årby.
Föremål: Fragment av runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Möjlig fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Knivsta
Socken: Lagga
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/403f4668-c58e-4997-b318-8432cd189cf7