Runsten U490, L1943:5940 i Lagga
Foto av Runsten U490, L1943:5940 i Lagga
Foto av Runsten U490, L1943:5940 i Lagga
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Geirbjôrn ok Jôfurbjôrn ok Véfastr þeir reistu stein þenna eptir Geirbjôrn, bróður sinn. Guð hjalpi hans ônd ok sálu. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, 1,7x1x0,3 m. Stenen står fastmurad i marken. Stenens framsida med runorna är mot NV. Runslingans höjd 8-9 cm. Revidering1979. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Lagga socken i Knivsta kommun (Uppsala län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Flack lerdal. Kant mellan väg och åker."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1 m NV om infartsväg (NÖ-SV). 6 m NÖ om landsväg (NV-SÖ)."
Vill du se flera runstenar i Lagga socken eller Knivsta kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.775167
Longitud: 17.848142
Lämnings-ID: L1943:5940
Riksantikvarieämbetets ID: Lagga 9:1
Sveriges runinskrifter: U490, (Upplands runinskrifter)
Plats: Olunda
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Gunnar (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Knivsta
Socken: Lagga
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:5940