Runsten L1943:6403 i Lagga ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1943:6403 i Lagga
Foto av Runsten L1943:6403 i Lagga
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... Gu√į hjalpi ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten U 488, gr√• granit, fragment 57x42x18 cm st. Vittrad ristning, inskrift: ...ra : kup hial.... Flankeras av 2 gravklot. Enligt anteckning fr√•n 1908 av O Almgren √§r delen funnen p√• Mora √§ng vid borttagandet av ett stenr√∂se, fyndplats se Lagga 116. Fragmentet f√∂rsvann n√•gon g√•ng efter 1915 och √•tefanns 1948 och granskades av Sven B. F. Jansson 1958. (Annan inventering 2013) - - - Revideringsinventeringen 1979: Runstensfragment som upptagits i Upplands runinskrifter som 488, Morby Lagga sn. Uppst√§lld d√• och nu bland andra stenar i en plantering p√• √Ąngsvaktartorpets g√•rdsplan. Gr√• granit, 57x42x18 cm st. Ristningen vittrad och grund. Inskrift: ...ra : kup hial... ...Gud hj√§lpe... - - - Dnr 5369/58"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Lagga socken i Knivsta kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"N-sluttande moränmark. Tomtmark. "
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"6 m SV om N√Ė h√∂rnet av bostadshus. /1979 Strax S om boningshus. /2013"
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.798632
Longitud: 17.776651
Lämnings-ID: L1943:6403
Riksantikvarieämbetets ID: Lagga 61:1
Sveriges runinskrifter: U488 (Upplands runinskrifter)
Plats: Morby, mora stenar
Placering:
Föremål: Fragment av runsten
Material: Grå granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: √Överkan
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Knivsta
Socken: Lagga
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/8ed8c204-b2d9-4780-b544-e434ae420243