Runsten U485, L1942:1878 i Lagga
Även känd som Marmastenen
Foto av Runsten U485, L1942:1878 i Lagga
Foto av Runsten U485, L1942:1878 i Lagga
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Þrótti ok Ingulfr létu rétta stein eptir Sigvið, fôður sinn, ok Ingifast at bónda sinn. En Ófeigr/úfeigr Œpir risti. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten 1,8x1,3x0,4 m st. Stenen är något avsmalnad uppåt. Stenen har en murad fot på vilken årtalet 1925 står inristat. Stenensframsida med runinskrifter är mto VNV. Runslingans bredd ca 6 cm. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Lagga socken i Knivsta kommun (Uppsala län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Gårdsplan."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"5 m NNÖ om landsväg (VNV-ÖSÖ). 2 m SÖ om infart till tomt."
Vill du se flera runstenar i Lagga socken eller Knivsta kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.781583
Longitud: 17.836962
Lämnings-ID: L1942:1878
Riksantikvarieämbetets ID: Lagga 7:1
Sveriges runinskrifter: U485, (Upplands runinskrifter)
Plats: Marma
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Röd granit
Runristare: Ofeg (S), Öpir 1 (S)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn: Marmastenen -
Län: Uppsala
Kommun: Knivsta
Socken: Lagga
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:1878