Runsten L1942:1878 i Lagga ūüá¨ūüáß
√Ąven k√§nd som Marmastenen
Foto av Runsten L1942:1878 i Lagga
Foto av Runsten L1942:1878 i Lagga
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"√ěr√≥tti ok Ingulfr l√©tu r√©tta stein eptir Sigvi√į, f√ī√įur sinn, ok Ingifast at b√≥nda sinn. En √ďfeigr/√ļfeigr Ňípir risti. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten 1,8x1,3x0,4 m st. Stenen är något avsmalnad uppåt. Stenen har en murad fot på vilken årtalet 1925 står inristat. Stenensframsida med runinskrifter är mto VNV. Runslingans bredd ca 6 cm. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Lagga socken i Knivsta kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Gårdsplan."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"5 m NN√Ė om landsv√§g (VNV-√ĖS√Ė). 2 m S√Ė om infart till tomt."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.7816
Longitud: 17.837058
Lämnings-ID: L1942:1878
Riksantikvarieämbetets ID: Lagga 7:1
Sveriges runinskrifter: U485 (Upplands runinskrifter)
Plats: Marma
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Röd granit
Runristare: Ofeg (S), √Ėpir 1 (S)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn: Marmastenen
Län: Uppsala
Kommun: Knivsta
Socken: Lagga
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/051b8380-f856-4625-918a-ba34fdf405b3