Runsten L1943:6649 i Lagga ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1943:6649 i Lagga
Foto av Runsten L1943:6649 i Lagga
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ňíringr(?) l√©t reisa stein at V√≠√įfara, f√ī√įur sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, 1,4 m h, 0,8 m br och 0,5 m tj. Runslingans h√∂jd 8 cm.Runstenens framsida √§r mot N√Ė. Stenen har anv√§nts som grindstolpe. P√• NV sidan finns ett borrh√•l. Beskrivningen √§r inte kvalitetss√§krad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se √§ven Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Lagga socken i Knivsta kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"N√Ė-sluttning av mor√§nh√∂jd. All√© intill tomtmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1 m S√Ė om v√§g 15 m SV om v√§g."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.803084
Longitud: 17.83618
Lämnings-ID: L1943:6649
Riksantikvarieämbetets ID: Lagga 40:1
Sveriges runinskrifter: U484 (Upplands runinskrifter)
Plats: Kasby
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Mörkgrå granit
Runristare: Imitation av √Ösmundristningen U 372.
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Knivsta
Socken: Lagga
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/1fd7e747-befb-4719-a06e-eb455ca163ae