Runsten L1943:6749 i Lagga ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1943:6749 i Lagga
Foto av Runsten L1943:6749 i Lagga
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... ... ... ... ... ... ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, 1,9 m h, 1,3 m br (N 40cg V-S 40cg √Ė) samt 0,5 m tj. Runslingans h√∂jd 10 cm. Runskriften √§r mot N√Ė. Sp√• av tidigare uppm√§tning. N√•got skadad. Beskrivningen √§r inte kvalitetss√§krad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se √§ven Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Lagga socken i Knivsta kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Svagt N√Ė-sluttande, lerhaltig mark. Igenv√§xande park intill √•kermark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"3 m SV om tillfartsv√§g (NV-S√Ė)."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.801747
Longitud: 17.838178
Lämnings-ID: L1943:6749
Riksantikvarieämbetets ID: Lagga 41:1
Sveriges runinskrifter: U483 (Upplands runinskrifter)
Plats: Kasby
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: √Ösmund (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Knivsta
Socken: Lagga
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/980a9c0a-d596-48aa-8953-0dcac1df7a00