Runsten U482, L1943:6750 i Lagga
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Vésteinn ok Þorsteinn ok Fasti létu reisa stein at Végrím, bróður sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, 2 m h, 0,6 m br (NV-SÖ) och 0,5 m tj. Runslingans höjd7 cm. Stenens framsida mot SV. Ej uppmålad. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Lagga socken i Knivsta kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Svagt NÖ-sluttande, lerhaltig mark. Igenväxande park."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"3 m NÖ om tillfartsväg (NV-SÖ)."
Vill du se flera runstenar i Lagga socken eller Knivsta kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.801866
Longitud: 17.838493
Lämnings-ID: L1943:6750
Riksantikvarieämbetets ID: Lagga 42:1
Sveriges runinskrifter: U482, (Upplands runinskrifter)
Plats: Kasby
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Knivsta
Socken: Lagga
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:6750