Runsten L1943:6751 i Lagga ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1943:6751 i Lagga
Foto av Runsten L1943:6751 i Lagga
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"√ěorg√≠sl ok √ěorsteinn ok V√©bj√īrn ok √ďleifr l√©tu reisa stein eptir √ěorbj√īrn, f√ī√įur sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, 1,7x1,2 x0,3 m. Runslingans höjd 8 cm. Stenens framsidamot SV. Revidering 1979. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Lagga socken i Knivsta kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"S√Ė-sluttande mor√§mark. Parkeringsplan."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"0,5 m VSV om kyrkogårdsmur."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.796591
Longitud: 17.839592
Lämnings-ID: L1943:6751
Riksantikvarieämbetets ID: Lagga 43:1
Sveriges runinskrifter: U481 (Upplands runinskrifter)
Plats: Lagga kyrka
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Fot 2 (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Knivsta
Socken: Lagga
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/82bf590f-a7bd-4c78-ba7e-6019379d5e88