Runsten U480, L1944:3238 i Alsike
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Holmgeirr ok Gunni létu reisa stein þenna eptir Sóta, fôður sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, gråsten, ca 2 m hög, ca 1,5 m bred (Ö-V) och ca 0,35 m tjock. Runslingan är ca 7 cm bred. Runhöjden 0,8 m. Ristningen vätter mot S. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Holmger och Gunne läto resa denna sten efter Sote, sin fader." Rest 1940. Uppmålad 1980. Uppmålad 2002."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Alsike socken i Knivsta kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"S-sluttande moränmark. Impediment i åkern. Beväxt med aspar."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"7 m NÖ om vägen (NS)."
Vill du se flera runstenar i Alsike socken eller Knivsta kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.740743
Longitud: 17.747809
Lämnings-ID: L1944:3238
Riksantikvarieämbetets ID: Alsike 7:1
Sveriges runinskrifter: U480, (Upplands runinskrifter)
Plats: Tagsta
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Gröngrå granit
Runristare: Fot 2 (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Knivsta
Socken: Alsike
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:3238