Runsten L1944:3238 i Alsike ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1944:3238 i Alsike
Foto av Runsten L1944:3238 i Alsike
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Holmgeirr ok Gunni l√©tu reisa stein √ĺenna eptir S√≥ta, f√ī√įur sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, gr√•sten, ca 2 m h√∂g, ca 1,5 m bred (√Ė-V) och ca 0,35 m tjock. Runslingan √§r ca 7 cm bred. Runh√∂jden 0,8 m. Ristningen v√§tter mot S. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Holmger och Gunne l√§to resa denna sten efter Sote, sin fader." Rest 1940. Uppm√•lad 1980. Uppm√•lad 2002."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Alsike socken i Knivsta kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"S-sluttande moränmark. Impediment i åkern. Beväxt med aspar."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"7 m N√Ė om v√§gen (NS)."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.740743
Longitud: 17.747809
Lämnings-ID: L1944:3238
Riksantikvarieämbetets ID: Alsike 7:1
Sveriges runinskrifter: U480 (Upplands runinskrifter)
Plats: Tagsta
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Gröngrå granit
Runristare: Fot 2 (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Knivsta
Socken: Alsike
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/67c2a673-1e1f-4921-9433-e147d06cbcdd