Runsten U479, L1944:3406 i Alsike
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ásmundr ok e-iR, synir Gyríðar, settu stein eptir Sigulf, fôður sinn, Sóta bróður. Ulfkell hjó rúnar, Lófa liði. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, ca 1,75 m hög, ca 1,2 m bred (NÖ-SV) och intill 0,45 m tjock. Runslingan är ca 1 dm bred. Ristningen vetter mot S. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Åsmund och e - i R Gyrids söner, satte stenen efter Sigulv, sin fader, Sotes broder. Ulvkel högg runorna, Loves följesman." Lagades och restes 1940. Lagades, restes och uppmålades 1967. Lagningen reparerades och uppmålad 1980. Uppmålad 2004."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Alsike socken i Knivsta kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"S-sluttning av moränhöjd. Vägren mellan väg och tomt."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"10 m N 40cg V och NV hörnet av ladugård."
Vill du se flera runstenar i Alsike socken eller Knivsta kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.737606
Longitud: 17.728284
Lämnings-ID: L1944:3406
Riksantikvarieämbetets ID: Alsike 10:1
Sveriges runinskrifter: U479, (Upplands runinskrifter)
Plats: Prästgården
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Ulvkell (S); Love (omnämnd runristare)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Knivsta
Socken: Alsike
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:3406