Runsten U478, L1943:9468 i Knivsta
Även känd som Ängbystenen
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ástríðr lét reisa stein þenna eptir Jóar/Ívar, bónda sinn, ok Ingvarr ok Ingifastr eptir fôður sinn. Mikjáll gæti ônd hans. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, ca 1,85 m h ca 1,4 m br vid basen, avsmalnande uppåt, 0,2-0,4 m br. Ristningsytan vetter mot V. Runslingans bredd 10-14 cm. U478. Rev inv 1979. Ändring Dnr 4314/76."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Knivsta socken i Knivsta kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Gammal åker. Moränplatå."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 20 m NV om träbro över dike/å samt 7 m Ö om järnväg och 2 m Vom mindre kärrväg."
Vill du se flera runstenar i Knivsta socken eller Knivsta kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.728864
Longitud: 17.784966
Lämnings-ID: L1943:9468
Riksantikvarieämbetets ID: Knivsta 146:1
Sveriges runinskrifter: U478, (Upplands runinskrifter)
Plats: Ängby
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Torbjörn 2 (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn: Ängbystenen -
Län: Uppsala
Kommun: Knivsta
Socken: Knivsta
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:9468