Runsten L1942:124 i Knivsta ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1942:124 i Knivsta
Foto av Runsten L1942:124 i Knivsta
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Finnvi√įr l√©t gera steinmerki ok br√ļ eptir Fastlaugu, m√≥√įur s√≠na. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Stenblock med runristning, ca 2,4 m h n√§rmast trekantigt medca 2 m br sidor. Ristningsytan √§r ca 1,5 m h och 0,9 m br och vetter mot SS√Ė, samt lutar ca 30cg. Runslingan √§r ca 0,05 m br.Ova nf√∂r densamma √§r ett likartat kors med ca 0,15 m lkorsarmar. 30- 90 m SS√Ė om nr 1 och i √•kermark i smal dalg√•ng√§r:2) Rester av bro- eller v√§gbank? Enl. uppgift skall tidvismycket sten synas i √•kern i den p√• fotobilden ungef√§rligtmarkerade str√§ckningen. Bes iktning ej medhunnen 1979.Vid kabelschaktning p√•tr√§ffades rester av en brol√§ggning.Ursprungligen hade bron varit ca 3.8 m bred, men den var nu merutspridd och st√∂rd av pl√∂jning. Det l√•g st√∂re stenar i kanternasom omg√§rdade en packning av 0.05 - 0.15 m stora stenar. Bronbegr√§nsades av 2 r√§nnor 0.4 - 0.7 m br, 0.3 m dj. Beskrivningen √§r inte kvalitetss√§krad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se √§ven Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Knivsta socken i Knivsta kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Nedanf√∂r blockrik mor√§nh√∂jd i N och invid dals√§nka (√ĖN√Ė-VSV). Skogsmark, invid √•kermark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"6 m V 40cg N om krökt åkerkant och 28 m N 10cg V om hörn i åkerkant."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.709117
Longitud: 17.757211
Lämnings-ID: L1942:124
Riksantikvarieämbetets ID: Knivsta 134:1
Sveriges runinskrifter: U475 (Upplands runinskrifter)
Plats: Vickeby
Placering:
Föremål: Jordfast stenblock
Material:
Runristare: √Ėnjut (A) ? [K√§llstr√∂m 2007a:104]
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Knivsta
Socken: Knivsta
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/384d9856-bd80-4f0a-807d-8f54666c0f74