Runsten U474, L1943:9988 i Knivsta
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Halfdan lét reisa stein þenna eptir Jógeir, bróður sinn, ok Guðfríðr eptir son sinn. Guð hjalpi ônd hans. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 2,1 m h 1 m br (ÖNÖ-VSV) och 0,5 m tj. Avsmalnande upptill. Ristningsytan vetter mot N 25cg V. Runslingansbred d är 0,09-0,1 m. I mitten är blomliknande ristning ca0,4x0,4 m s t och ovanför runslingan är ett likarmat kors med ca0,1 m l kors armar.2) Vid kabelschaktning påträffades resterna av en broläggning. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Knivsta socken i Knivsta kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Nedanför moränhöjd i SÖ, invid dalgång och moränslätt SSV-NNÖ- Blandskog, invid åkermark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"4 m S 10cg V om åkerkant, 8 m Ö 15cg N om annan åkerkant och 24m Ö 20cg S om dike."
Vill du se flera runstenar i Knivsta socken eller Knivsta kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.70416
Longitud: 17.748983
Lämnings-ID: L1943:9988
Riksantikvarieämbetets ID: Knivsta 131:1
Sveriges runinskrifter: U474, (Upplands runinskrifter)
Plats: Vickeby
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Torbjörn 2 (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Knivsta
Socken: Knivsta
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:9988