Runsten L1943:5886 i Knivsta ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1943:5886 i Knivsta
Foto av Runsten L1943:5886 i Knivsta
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Folkbj√īrn l√©t reisa stein eptir Nef, br√≥√įur sinn. √ěat eru synir √Āsgeirs. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, vitgr√• granit, kullfallen med ristningsytan upp√•t, n√§rmast triangul√§r, den eventuellt ursprungliga √∂vre delen av runstenen vetter mot √Ė. Om man reser upp stenen kommer ristningen att vetta mot V, ca 1,9 m l (h) ca 1,6 m br vid basen, avsmalnande i (ursprungl) √∂vre delen. Ca 0,8 m tj (nuvarande h√∂jd). Runslingans bredd 0,08-0,1 m. O SV delen av ristningsytan har ytskiktet av stenen flagat av s√• att runtexten h√§r √§r f√∂rst√∂rd. Beskrivningen √§r inte kvalitetss√§krad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se √§ven Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Knivsta socken i Knivsta kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Svag NNV-sluttning av mondre moränhöjd. Skogsmark/hagmark, (några tallar och mindre lövträd)."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"6 m SS√Ė om v√§g (√ĖN√Ė-VSV) och 20 m √ĖN√Ė om √•kerkant."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.694375
Longitud: 17.776745
Lämnings-ID: L1943:5886
Riksantikvarieämbetets ID: Knivsta 83:1
Sveriges runinskrifter: U473 (Upplands runinskrifter)
Plats: Skottsela (skottsilla)
Placering:
Föremål: Jordfast stenblock
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Knivsta
Socken: Knivsta
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/752e7684-8b32-4f53-aff2-995d2694de9a