Runsten U473, L1943:5886 i Knivsta
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Folkbjôrn lét reisa stein eptir Nef, bróður sinn. Þat eru synir Ásgeirs. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, vitgrå granit, kullfallen med ristningsytan uppåt, närmast triangulär, den eventuellt ursprungliga övre delen av runstenen vetter mot Ö. Om man reser upp stenen kommer ristningen att vetta mot V, ca 1,9 m l (h) ca 1,6 m br vid basen, avsmalnande i (ursprungl) övre delen. Ca 0,8 m tj (nuvarande höjd). Runslingans bredd 0,08-0,1 m. O SV delen av ristningsytan har ytskiktet av stenen flagat av så att runtexten här är förstörd. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Knivsta socken i Knivsta kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Svag NNV-sluttning av mondre moränhöjd. Skogsmark/hagmark, (några tallar och mindre lövträd)."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"6 m SSÖ om väg (ÖNÖ-VSV) och 20 m ÖNÖ om åkerkant."
Vill du se flera runstenar i Knivsta socken eller Knivsta kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.694375
Longitud: 17.776745
Lämnings-ID: L1943:5886
Riksantikvarieämbetets ID: Knivsta 83:1
Sveriges runinskrifter: U473, (Upplands runinskrifter)
Plats: Skottsela (skottsilla)
Placering:
Föremål: Jordfast stenblock
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Knivsta
Socken: Knivsta
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:5886