Runsten L1943:9478 i Knivsta ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1943:9478 i Knivsta
Foto av Runsten L1943:9478 i Knivsta
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Gillaug, Eikinefs d√≥ttir, l√©t reisa stein eptir Dragm√°l, m√≥√įurf√ī√įur sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, gr√•vig granit, 1,6 m h, 1,8 m br (NV-S√Ė) och intill 0,35 m tj. Runstensslingans bredd 0,03-0,1 m. I √∂vre mittersta delenett likarmat kors med 0,2-0,25 m l korsarmar. Ristningsytan vetter mot S 44cg V. (SV). I √∂vre NV delen √§r bortslagna bitar av stenen fastsatta med murbruk. Stenen lutar kraftigt √•t SV. Rev inv 1979. Beskrivningen √§r inte kvalitetss√§krad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se √§ven Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Knivsta socken i Knivsta kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Svag SSV-sluttning vid foten av mor√§nh√∂jd/rygg (NV-S√Ė). Tomtmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"7 m V 42cg N om boningshusets SV hörn."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.693661
Longitud: 17.772879
Lämnings-ID: L1943:9478
Riksantikvarieämbetets ID: Knivsta 81:1
Sveriges runinskrifter: U472 (Upplands runinskrifter)
Plats: Skottsela (skottsilla)
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Fot 2 (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Knivsta
Socken: Knivsta
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/9eca4033-2b9f-4389-838e-799ea7dedf9b