Runsten U472, L1943:9478 i Knivsta
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Gillaug, Eikinefs dóttir, lét reisa stein eptir Dragmál, móðurfôður sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, gråvig granit, 1,6 m h, 1,8 m br (NV-SÖ) och intill 0,35 m tj. Runstensslingans bredd 0,03-0,1 m. I övre mittersta delenett likarmat kors med 0,2-0,25 m l korsarmar. Ristningsytan vetter mot S 44cg V. (SV). I övre NV delen är bortslagna bitar av stenen fastsatta med murbruk. Stenen lutar kraftigt åt SV. Rev inv 1979. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Knivsta socken i Knivsta kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Svag SSV-sluttning vid foten av moränhöjd/rygg (NV-SÖ). Tomtmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"7 m V 42cg N om boningshusets SV hörn."
Vill du se flera runstenar i Knivsta socken eller Knivsta kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.693661
Longitud: 17.772879
Lämnings-ID: L1943:9478
Riksantikvarieämbetets ID: Knivsta 81:1
Sveriges runinskrifter: U472, (Upplands runinskrifter)
Plats: Skottsela (skottsilla)
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Fot 2 (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Knivsta
Socken: Knivsta
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:9478