Runsten L1943:9244 i Knivsta ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1943:9244 i Knivsta
Foto av Runsten L1943:9244 i Knivsta
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Fullugi ok Ulfr ok √Āgeirr(?) l√©tu reisa stein eptir √Ēnund, f√ī√įur sinn. Gu√į hjalpi √īnd hans. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, r√∂daktig granit, 2,3 m h, 0,8 m br och o,3-0,5 m tj. Runslingans bredd, 8-9 cm. I mitten ett likarmat kors med ca 0,2 ml√•nga korsarmar. Ristningsytan vetter mot √Ė. Rev inv 1979. Beskrivningen √§r inte kvalitetss√§krad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se √§ven Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Knivsta socken i Knivsta kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Moränplatå. Tomtmark (blandskog)."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"8 m VSV om v√§g (NNV-SS√Ė) och 6 m NNV om tomtgr√§ns."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.725274
Longitud: 17.793254
Lämnings-ID: L1943:9244
Riksantikvarieämbetets ID: Knivsta 4:1
Sveriges runinskrifter: U471 (Upplands runinskrifter)
Plats: Segersta (särsta)
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Röd granit
Runristare: Fot 2 (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Knivsta
Socken: Knivsta
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/de359509-ec65-4302-93db-9a003876fe04