Runsten U471, L1943:9244 i Knivsta
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Fullugi ok Ulfr ok Ágeirr(?) létu reisa stein eptir Ônund, fôður sinn. Guð hjalpi ônd hans. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, rödaktig granit, 2,3 m h, 0,8 m br och o,3-0,5 m tj. Runslingans bredd, 8-9 cm. I mitten ett likarmat kors med ca 0,2 mlånga korsarmar. Ristningsytan vetter mot Ö. Rev inv 1979. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Knivsta socken i Knivsta kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Moränplatå. Tomtmark (blandskog)."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"8 m VSV om väg (NNV-SSÖ) och 6 m NNV om tomtgräns."
Vill du se flera runstenar i Knivsta socken eller Knivsta kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.725274
Longitud: 17.793254
Lämnings-ID: L1943:9244
Riksantikvarieämbetets ID: Knivsta 4:1
Sveriges runinskrifter: U471, (Upplands runinskrifter)
Plats: Segersta (särsta)
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Röd granit
Runristare: Fot 2 (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Knivsta
Socken: Knivsta
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:9244