Runsten L1942:143 i Knivsta ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1942:143 i Knivsta
Foto av Runsten L1942:143 i Knivsta
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... ... √ĺenna eptir V√©bj√īrn, f√ī√įur ... √īnd hans. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, gr√•svart granit, ca 0,8 m h ca 0,55 m br och ca 0,4 m tj, avsmalnande upptill. Ristningsytan vetter mot √Ė. Runslingans bredd √§r ca 10 cm. I mitten √§r ristat ett kors. Korsarmarnas l√§ngd√§r ca 10 cm. Fr√•n √∂vre och nedre v√§nstra h√∂rnen av runstenen √§ren bit bortslagen, varvid en del av runristningen g√•tt f√∂rlorad.Inskrift: enl. Wess√©n-Jansson: "...ar:sa...p---a: iftir: uibiurn: f.. out hans ...p (enns)a a√©ftir Vibiorn, f(adur)...and hans."...denna (sten) efter Vibj√∂rn, /sin) fader. (Gud hj√§lpe) hans ande" Rev.inv.1979. Beskrivningen √§r inte kvalitetss√§krad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se √§ven Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Knivsta socken i Knivsta kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Svag SV-sluttning av moränplatå. Kyrkogård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"P√• kyrkog√•rdsmuren (NNV-SS√Ė) 6 m N om grinden, √Ė om kyrkan."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.711281
Longitud: 17.798891
Lämnings-ID: L1942:143
Riksantikvarieämbetets ID: Knivsta 115:1
Sveriges runinskrifter: U470 (Upplands runinskrifter)
Plats: Knivsta kyrka
Placering:
Föremål: Fragment av runsten
Material: Granit
Runristare: Torbjörn 2 (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Knivsta
Socken: Knivsta
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/d50f6605-94b8-4a0a-976a-7d5b2db004d8