Runsten U467, L1942:9933 i Vassunda
Foto av Runsten U467, L1942:9933 i Vassunda
Foto av Runsten U467, L1942:9933 i Vassunda
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Tafeistr ... reisa stein þenna ... Guð hjalpi ônd hans. Þorbjôrn risti. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, grå gnejs, ca 2,3 m h ca 1,1 m br, ca 0,4 m tj. Runhöjd 0,09-0,1 m. Ristningsytan vänd mot NNV. Stenen är svårt skadadoch lagad med cement. Imålningen obefintlig. U467. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Vassunda socken i Knivsta kommun (Uppsala län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"N-delen av mindre åkerholme, intill väg. Skogsmark/gammal hagmark? (lövvegetation och enbuskar)."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"7 m Ö 20cg N om nr 94 och 16 m S 30cg V om väg (ÖNÖ-VSV) samt 8m VNV om åkerkant."
Vill du se flera runstenar i Vassunda socken eller Knivsta kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.691472
Longitud: 17.762172
Lämnings-ID: L1942:9933
Riksantikvarieämbetets ID: Vassunda 95:1
Sveriges runinskrifter: U467, (Upplands runinskrifter)
Plats: Tibble
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Torbjörn 2 (S)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Knivsta
Socken: Vassunda
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:9933