Runsten L1942:9843 i Vassunda ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1942:9843 i Vassunda
Foto av Runsten L1942:9843 i Vassunda
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... hniastbmlR ... ... ... ... ... ... ... ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Vassunda socken i Knivsta kommun (Uppsala län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"NV-delen av mindre åkerholme intill väg. Skogsmark/gammal hagmark? (lövvegetation och enbuskar). Rev in v 1979: I målningen otydlig."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"7 m S√Ė om v√§g (SV-N√Ė) och 3 m N√Ė-√Ė om √•kerkant."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.691397
Longitud: 17.761995
Lämnings-ID: L1942:9843
Riksantikvarieämbetets ID: Vassunda 93:1
Sveriges runinskrifter: U466 (Upplands runinskrifter)
Plats: Tibble
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Gråsten
Runristare: Antagligen samma som gjort U 468. Enligt Brate Visäte (S).
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Knivsta
Socken: Vassunda
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/aece13a7-906e-4cff-add3-7945c5772bc9