Runsten L1941:403 i Vassunda
Foto av Runsten L1941:403 i Vassunda
Foto av Runsten L1941:403 i Vassunda
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Tóra lét reisa stein þenna eptir Hróðleif, son sinn. Guð hjalpi ônd hans. Fótr risti. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runstenen, U 464, tidigare plats för, nu flyttad. Toppformad grå granit, 1,8 m h, ca 1,15 m vid basen och ca 8,35 m tj. Runornas höjd är 7-8 cm. Ristningen vänd mot N. Nedre delen skadad. Imålningen dålig. Rev.inv.1979."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Vassunda socken i Knivsta kommun (Uppsala län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Omedelbart nedanför kraftig NNV sluttning i vägkanten, mot Kyrkviken. Skogsmark (lövskog)."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"0,5 m S om väg (ÖSÖ-VNV), Edeby-Ekhamn."
Vill du se flera runstenar i Vassunda socken eller Knivsta kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.702605
Longitud: 17.719517
Lämnings-ID: L1941:403
Riksantikvarieämbetets ID: Vassunda 33:1
Sveriges runinskrifter:
Plats: Edeby
Placering:
Föremål: Fragment av runsten
Material: Granit
Runristare: Fot 2 (S)
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Knivsta
Socken: Vassunda
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:403