Runsten U463, L1942:9816 i Vassunda
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Veðraldi ok Vígi létu reisa stein eptir Holmstein, fôður sinn, ok Holmfríðr at bónda sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Rev inv 1979. Runsten, gråaktig granit, ca 2,4 m h, 1,16 m br (N-S) och 0,4 m tj. Ristningsytan vänd mot Ö. Runhöjd omkring 0,09m. Runstenen står i mellersta S delen av forn nr 66 (gravfält). Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Vassunda socken i Knivsta kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Svag Ö-sluttning av moränplatå. Skogsmark/hagmark (lövskog)."
Vill du se flera runstenar i Vassunda socken eller Knivsta kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.689971
Longitud: 17.717784
Lämnings-ID: L1942:9816
Riksantikvarieämbetets ID: Vassunda 65:1
Sveriges runinskrifter: U463, (Upplands runinskrifter)
Plats: Ala
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Fot 2 (A); Orökja 2 (A); Tjälve 1 (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Knivsta
Socken: Vassunda
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:9816