Runsten U462, L1941:107 i Vassunda
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"§A Djarfr ok Gunnarr ok Gulley létu reisa stein ok brú eptir Halfdan, fôður sinn, §B Holmfríðr at bónda. Ok Œpir risti rúnar. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten 2,2 m h, 0,7 m br och 0,35 m tj. Ristytan vänd mot S 20cg V ristning även på stenene Ö sida. Stenen delvis skadad i toppen. Består av två stycken som satts ihop. Imålningen tillräcklig.Rev inv 1979. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Vassunda socken i Knivsta kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Svag SV-sluttning av moränhöjd. Tomtmark (i syrénhäck)."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"9 m N 30cg Ö om boningshusets NV hörn."
Vill du se flera runstenar i Vassunda socken eller Knivsta kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.704936
Longitud: 17.738258
Lämnings-ID: L1941:107
Riksantikvarieämbetets ID: Vassunda 75:1
Sveriges runinskrifter: U462, (Upplands runinskrifter)
Plats: Prästgården
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Öpir 1 (S)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Knivsta
Socken: Vassunda
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:107