Runsten UFv1948;168, L1944:3633 i Alsike
Foto av Runsten UFv1948;168, L1944:3633 i Alsike
Foto av Runsten UFv1948;168, L1944:3633 i Alsike
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Sibbi ok Ingríðr létu reisa stein eptir Gaga(?) ok at Hôrð, sonu sína, Sigmundr ok Sigfastr at brœðr sína. Œpir risti. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, upptill avsmalnande, ca 1,8 m hög, 1,25 m bred, vid marken, ca 0,25 m vid toppen. Intill 0,35 m tjock. Runslingan är 7cm bred. Ristningen vetter mot söder. Revidering 1979. Enligt Fornvännen 1948 påträffades stenen vid restaureringsarbeten 1947. Inskriften lyder:"Sibbe och Ingrid läto resa stenen efter Gage (?) och efter Hård, sina söner (och) Sigmund och Sigfast (efter) sina bröder. Öpir ristade." Funnen 1947. Sattes ihop och restes 1948. Uppmålad 1998."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Alsike socken i Knivsta kommun (Uppsala län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Moränmark. Kyrkogården."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"0,5 m SÖ om vapenhusets SV hörn."
Vill du se flera runstenar i Alsike socken eller Knivsta kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.732647
Longitud: 17.683742
Lämnings-ID: L1944:3633
Riksantikvarieämbetets ID: Alsike 15:1
Sveriges runinskrifter: UFv1948;168,
Plats: Alsike kyrka
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Öpir 1 (S)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Knivsta
Socken: Alsike
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:3633