Runsten L1943:832 i Husby-Långhundra 🇬🇧
Foto av Runsten L1943:832 i Husby-Långhundra
Foto av Runsten L1943:832 i Husby-Långhundra
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, grågranit, 1,2 m h och 0,6 m br. Runhöjd: 7,5-9 cm. Runstenen är inmurad i kyrkoväggen omedelbart ovan markytan, i liggande ställning. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Brunkel lät uppresa denna sten efter Rägnmund(?), sin fader(?), arvinge till ...""
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Husby-Långhundra socken i Knivsta kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkovägg på kulle i flack lerdal."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"2 m S om NÖ:a hörnet på kyrkan."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.75072
Longitud: 18.017796
Lämnings-ID: L1943:832
Riksantikvarieämbetets ID: Husby-Långhundra 104:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Knivsta
Socken: Husby-Långhundra
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/47d785b9-7dca-4924-990b-e77634967aec