Runsten L1943:7925 i Husby-Långhundra
Foto av Runsten L1943:7925 i Husby-Långhundra
Foto av Runsten L1943:7925 i Husby-Långhundra
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, sönderslagen i 5 delar, vilka är sammanfogade på två ställen i kyrkomuren nämligen: - Runsten, del av: 0,65x0,55 m st. Runhöjd 7-8 cm. - Runsten, 4 delar av, 0,25-0,6 m st. Sammanfogade bildar de en 1x0,75 m st yta. Runhöjd 7 cm. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"... och Ingefast och Ingemund, de voro bröder, söner ...""
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Husby-Långhundra socken i Knivsta kommun (Uppsala län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkomur på kulle i lerdal."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"2,5 resp 4 m S om NV hörnet på sakristian."
Vill du se flera runstenar i Husby-Långhundra socken eller Knivsta kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.750738
Longitud: 18.017603
Lämnings-ID: L1943:7925
Riksantikvarieämbetets ID: Husby-Långhundra 103:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Knivsta
Socken: Husby-Långhundra
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:7925