Runsten L1943:1023 i Husby-Långhundra
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, 0,8 m hög och 0,6 m bred (Ö-V) samt 0,4 m tjock. Runhöjd 6 cm. Ristningen vetter mot SSÖ. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Ragnfast lät göra dessa märken för Ingefasts själ och Gullevs." Sönderslagen 1907. Lagad och rest 1940. Uppmålad 1994."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Husby-Långhundra socken i Knivsta kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Svag NÖ-sluttning. Åker."
Vill du se flera runstenar i Husby-Långhundra socken eller Knivsta kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.744704
Longitud: 18.038415
Lämnings-ID: L1943:1023
Riksantikvarieämbetets ID: Husby-Långhundra 24:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Knivsta
Socken: Husby-Långhundra
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:1023