Runsten L1942:9844 i Vassunda ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1942:9844 i Vassunda
Foto av Runsten L1942:9844 i Vassunda
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Sig... ... ... ... ... ... ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Dnr 4742/76: Nr 94 har vid besiktning av Helmer Gustavson i aug1976 visat sig vara en runsten, med ristningsmärken i form av ett inskriftsband jämte två eller tre kors. Runstenen är av diorit.150 cm h, 90 cm br och 30 cm tj. Ristningsytans storlek är 90x40cm. Runornas höjd 7 cm. Ristningsytan är vänd mot NV. Ristningsytan liksom övriga ytor vittrar och flagnar. Rev inv: Runsten, grågranit, 1,5 m h, 0,9 m br och 0,35 m fj. Ett inskriftsband och 2-3 kors. Ristningsytans storlek 1,05x0,35 m. Runornas höjd ca 0,07 m. Ristningsytan vänd mot NV. Runstenen flagnar och vittrar. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Vassunda socken i Knivsta kommun (Uppsala län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"N-delen av mindre åkerholme, intill väg. Skogsmark/gammal hagmark? (lövvegetation och enbuskar)."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 16 m √Ė 21cg N om nr 93 och ca 14 m S 40cg √Ė om v√§gkant."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.691433
Longitud: 17.762128
Lämnings-ID: L1942:9844
Riksantikvarieämbetets ID: Vassunda 94:1
Sveriges runinskrifter: UFv1976;108
Plats: Tibble
Placering: Står mellan U 466 och U 467.
Föremål: Runsten
Material: Diorit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Knivsta
Socken: Vassunda
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/9f0aff56-1354-4600-83dd-7124314b0a5f