Hällristning L1943:974 i Husby-Långhundra
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runristning i fast häll, 2,2x1,35 m. Runhöjd 6-8 cm. Ristningen sluttar och vetter mot NNV. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Ragnfast lät hugga hällen och göra bron efter Ingefast, sin fader, och Ingefrid, sin moder." Uppmålad 1994."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Husby-Långhundra socken i Knivsta kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"N-sluttning av berg. Skogsmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"7 m SSV om åkerkant (VNV-ÖSÖ)."
Vill du se flera runstenar i Husby-Långhundra socken eller Knivsta kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.742885
Longitud: 18.037806
Lämnings-ID: L1943:974
Riksantikvarieämbetets ID: Husby-Långhundra 18:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Knivsta
Socken: Husby-Långhundra
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:974