Hällristning L1943:6990 i Husby-Långhundra 🇬🇧
Foto av Hällristning L1943:6990 i Husby-Långhundra
Foto av Hällristning L1943:6990 i Husby-Långhundra
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 7.5 x 6.0 m (NÖ-SV), bestående av 6 skepp, 3fotsulor, 1 ringkors, 4 fragmentariska figurer och 71älvkvarnar. Skeppsfigurerna är 50 - 102 cm l med dubblaköllinjer utan bemanningsstreck. Fotsulorna är 24 - 28 cm l, 10- 12 cm br och konturristade. Ringkorset är 14 cm i diam.Fragmenten är 15 - 32 cm l. Älvkvarnarna är 3 - 8 cm diam och0.5 - 1.5 cm dj. Belägen på NÖ - sluttande häll. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Husby-Långhundra socken i Knivsta kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Närmast plan och Ö - sluttande häll i NÖ - kanten av åkerholme.Impediment."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"16 m SV åker hörn."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.751741
Longitud: 18.029052
Lämnings-ID: L1943:6990
Riksantikvarieämbetets ID: Husby-Långhundra 294:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Knivsta
Socken: Husby-Långhundra
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/df7bf7d5-0f88-47a9-8d13-f70e7fd17891