Runristning L2006:9379 i Stora Kil ūüá¨ūüáß
Foto av Runristning L2006:9379 i Stora Kil
Foto av Runristning L2006:9379 i Stora Kil
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Bordsskiva med runinskrift. Bordsskivan, av kalksten, är åttkantigmed 0,6 m l sida och 0,1 m tj. Det vilar på en kraftig granstock,0,7m h. På bordets yta finns utmed sex av kanterna en runslinga. Runornaär 6 cm höga.Platsen går under namnen Vigselplatsen.Skiss i inventeringshandlingarna. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Stora Kil socken i Kil kommun (Värmlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"N√Ė delen av plan udde (N√Ė-SV) omg√§rdad av raviner. Park."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.518164
Longitud: 13.367088
Lämnings-ID: L2006:9379
Riksantikvarieämbetets ID: Stora Kil 52:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bed√∂mning: √Ėvrig kulturhistorisk l√§mning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Värmlands
Kommun: Kil
Socken: Stora Kil
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/63b1fa60-4cdd-4aeb-a8f2-f4fe36872705