Runsten L1989:6841 i Stora Harrie ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1989:6841 i Stora Harrie
Foto av Runsten L1989:6841 i Stora Harrie
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Birla setti ... ... eptir Tóka, mág sinn ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runstensfragment, ca 0.9x 0.7 m st. Stenen uppges vara funnen i kyrkogolvet 1851 eller 1861. Texten tolkas enligt Moltke (Danmarks runinskrifter). Berle satte (denna sten) efter sin måg Joke ---."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Stora Harrie socken i Kävlinge kommun (Skåne län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"S långhusvaggen i st Harrie kyrka."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 55.805053
Longitud: 13.153888
Lämnings-ID: L1989:6841
Riksantikvarieämbetets ID: Stora Harrie 2:1
Sveriges runinskrifter: DR324
Plats: Stora harrie kyrka
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Skåne
Kommun: Kävlinge
Socken: Stora Harrie
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/24dab1a3-980d-434d-9c7a-f86ada37d717