Runristning DR326, L1989:6565 i Södervidinge
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Marteinn mik gerði. "
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runristning på dopfunt. Texten tolkas: Martin gjorde mig"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Södervidinge socken i Kävlinge kommun (Skåne län).
Vill du se flera runstenar i Södervidinge socken eller Kävlinge kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 55.821914
Longitud: 13.095926
Lämnings-ID: L1989:6565
Riksantikvarieämbetets ID: Södervidinge 41:1
Sveriges runinskrifter: DR326,
Plats: Södervidinge kyrka
Placering:
Föremål: Dopfunt
Material: Sandsten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Skåne
Kommun: Kävlinge
Socken: Södervidinge
Riksantikvarieämbetets information: » L1989:6565