Runsten Sö66, L1984:9906 i Sköldinge
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Hér réttir Gulleifr ok ... ... Guð bjargi sál hans. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Rundsten rest av, rödaktig sandsten 0.9 m h, 1.2 m br (NÖ-SV)och 0.15 m tj. Inskrift på bägge sidorna.6 m V om nr 1 är2) Rundsten, gråsten 0.8 m h, 1.4 m br (SÖ-NV) och 0.3 m tj.Stenen lär vara ett fragment av en rusten påträffd vid Vallagästgivaregård. Stenen flyttades enl kyrkvaktmästare MartinKarlsson omkring 1930 från Valla Mellangård till Skiöldingekyrka."Här reser Gu(d)lev och -- Gud bärge hans själ" (enl skylt upsattintill ner 1). På Stenens baksida är en djurfigur inristad."Ingjold och - Ulv reste denna sten efter Kane, son till Gunne"(enl skylt uppsatt intill nr 2). Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Sköldinge socken i Katrineholm kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Flack mark. Kyrkogård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Nr 1 i kant mellan gräsmatta och grusgång, 4 m NNÖ kyrkogårdsmuroch 7 m NNÖ väg. Nr 2: Intill och NNÖ om kyrkogårdsmur 1 m ÖSÖom ingång."
Vill du se flera runstenar i Sköldinge socken eller Katrineholm kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.036509
Longitud: 16.434379
Lämnings-ID: L1984:9906
Riksantikvarieämbetets ID: Sköldinge 38:1
Sveriges runinskrifter: Sö66, (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Sköldinge kyrkogård
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Sandsten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Katrineholm
Socken: Sköldinge
Riksantikvarieämbetets information: » L1984:9906