Runsten L1984:9825 i Sköldinge
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, grå granit, 1.45 m h 1.08 m br (VSV-ÖNÖ) och intill 0.37m tj. Runorna är 6-8 cm h. Svårt vittrad. Endast ett fåtal runorär lösbara.Funnen som trappsten till svinhuset vid St Kölsta 1963.(Vid målning med rödfärg rann del ut och lade sig i den uthugnerunorna , varpå ristningar uppmarksammades!).Stenen står på ett gjutet fundament. Runorna är vända motjärnvägen (N). Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Sköldinge socken i Katrineholm kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"NNV liten bergavsats i NNV kant av mindre höjdsträckning. Hagmark."
Vill du se flera runstenar i Sköldinge socken eller Katrineholm kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.021979
Longitud: 16.395082
Lämnings-ID: L1984:9825
Riksantikvarieämbetets ID: Sköldinge 140:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Katrineholm
Socken: Sköldinge
Riksantikvarieämbetets information: » L1984:9825