Runsten Sö37, L1984:9286 i Sköldinge
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Holmsteinn ok Végunnr þau létu reisa stein eptir son hennar ok Véhjalmr/Víghjalmr eptir Ingifast. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runstensfragment, röd sandsten, 0.21 m l, 0.18 m br och 0.06 m tjupphittad omkring 1930 av dåvarande kyrkovaktmästare MartinKarlssosn vid grävning av grav ca 4 mSÖ om kyrkan, mitt emellankyrkan och klokstapeln. Uppgiftslämnare (vidförstagångsinventering) Martin Karlsson. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Sköldinge socken i Katrineholm kommun (Södermanlands län).
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Kyrkan, sakristian?"
Vill du se flera runstenar i Sköldinge socken eller Katrineholm kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.036529
Longitud: 16.435076
Lämnings-ID: L1984:9286
Riksantikvarieämbetets ID: Sköldinge 37:1
Sveriges runinskrifter: Sö37, (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Vappersta
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Gråsten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Katrineholm
Socken: Sköldinge
Riksantikvarieämbetets information: » L1984:9286