Runsten Sö62, L1984:5122 i Lerbo
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Gunni reisti stein þenna at Ragna, son sinn góðan, í veg varð dauðr vestr. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Stensättning, rund, 5-6 m i diam och 0.4 m h. Övertovad med iytan enstka 0.4-0.5 m st stenar. Yt- och kantslutad i N delen.Beväxt med en dubbelstammig ask.5 m SSV om nr 1 är:2) Hög, 9 m i diam och 0.7 m h. Övertorvad med i ytan enstaka0.3-0.7 m st stenar. I mitten en grop, 2 m i diam och 0.15 mdj.1 m SSÖ om nr 2 är:3) Hög, 6 m i diam och 0.5 m h. Försänkning i mitten.I mitten på nr 3 är:4) Runsten, rödaktig grnanit, 3 m h, 1 m br (ÖSÖ-VNV) vid basen,avsmalnande upptill, och 0.5-0.15 m tj. Ristningen vetter motNNÖ. Runhöjd 8-10 cm. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Lerbo socken i Katrineholm kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Avsats i svag SÖ-sluttning av moränhöjd med berg i dagen. Hagmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"16 m SSV om gammal åkermark och 22 m VNV om åkerhörn."
Vill du se flera runstenar i Lerbo socken eller Katrineholm kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.987042
Longitud: 16.489601
Lämnings-ID: L1984:5122
Riksantikvarieämbetets ID: Lerbo 11:4
Sveriges runinskrifter: Sö62, (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Hässlö
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Gråsten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Katrineholm
Socken: Lerbo
Riksantikvarieämbetets information: » L1984:5122