Runsten L1984:5122 i Lerbo ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1984:5122 i Lerbo
Foto av Runsten L1984:5122 i Lerbo
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Gunni reisti stein √ĺenna at Ragna, son sinn g√≥√įan, √≠ veg var√į dau√įr vestr. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Stens√§ttning, rund, 5-6 m i diam och 0.4 m h. √Ėvertovad med iytan enstka 0.4-0.5 m st stenar. Yt- och kantslutad i N delen.Bev√§xt med en dubbelstammig ask.5 m SSV om nr 1 √§r:2) H√∂g, 9 m i diam och 0.7 m h. √Ėvertorvad med i ytan enstaka0.3-0.7 m st stenar. I mitten en grop, 2 m i diam och 0.15 mdj.1 m SS√Ė om nr 2 √§r:3) H√∂g, 6 m i diam och 0.5 m h. F√∂rs√§nkning i mitten.I mitten p√• nr 3 √§r:4) Runsten, r√∂daktig grnanit, 3 m h, 1 m br (√ĖS√Ė-VNV) vid basen,avsmalnande upptill, och 0.5-0.15 m tj. Ristningen vetter motNN√Ė. Runh√∂jd 8-10 cm. Beskrivningen √§r inte kvalitetss√§krad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se √§ven Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Lerbo socken i Katrineholm kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Avsats i svag S√Ė-sluttning av mor√§nh√∂jd med berg i dagen. Hagmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"16 m SSV om gammal åkermark och 22 m VNV om åkerhörn."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.987042
Longitud: 16.489601
Lämnings-ID: L1984:5122
Riksantikvarieämbetets ID: Lerbo 11:4
Sveriges runinskrifter: Sö62 (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Hässlö
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Gråsten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Katrineholm
Socken: Lerbo
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/194162c7-6c83-48c1-ad2a-b5c24197cea9