Runsten L1984:1837 i Julita ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1984:1837 i Julita
Foto av Runsten L1984:1837 i Julita
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ormarr reisti stein √ĺenna eptir √ěorkel, f√ī√įur sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten av ljusgr√• granit, 2,45 m l, 0,8 m br och 0,28 m tj. H√∂jd √∂ver marken, 1,9 m. Runh√∂jd, 10-22 cm. Inskrift: urmar: raisti: stin: √ĺisa: aftir: √ĺurkil: fa√ĺur: sin; "Ormar reste denna sten √∂ver Torkel sin fader." Runstenen p√•tr√§ffades vid arkeologisk unders√∂kning av Julita kloster (se Julita 36:1) i klosterkyrkans S grundmur, d√§r den tj√§nat som tr√∂skelsten i kyrkans sydportal."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Julita socken i Katrineholm kommun (Södermanlands län).
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"18 m √ĖN√Ė om N√Ė h√∂rnet av byggnad och 4 m N om parkv√§g (√Ė-V)."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.150505
Longitud: 16.039335
Lämnings-ID: L1984:1837
Riksantikvarieämbetets ID: Julita 94:1
Sveriges runinskrifter: SöFv1973;189
Plats: Julita gård
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: √Överkan
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Katrineholm
Socken: Julita
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/53ad35ee-dc00-4f80-9bbe-1eb7a9d9fc6f