Runsten Sö65, L1983:718 i Stora Malm
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Inga reisti stein þenna at Óleif sinn ... Hann austarla arði barði ok á Langbarðalandi endaðist. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, grantit, 1.45 m h, 1.06 m br (NNÖ-SSV) och 0.27 m tj.Ristningen vetter mot ÖSÖ. Rundhöjd 10-12 cm.Runstenen SSV del utgörs av ett senare påträffat och tillfogatparti, 0.48x0.32 m st. Ett ca 1x0.3 m st st parti saknas. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Stora Malm socken i Katrineholm kommun (Södermanlands län).
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"21 m VNV om NV hörnet av slottsbyggnad och 19 m ÖSÖ om väg."
Vill du se flera runstenar i Stora Malm socken eller Katrineholm kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.933034
Longitud: 16.378484
Lämnings-ID: L1983:718
Riksantikvarieämbetets ID: Stora Malm 20:1
Sveriges runinskrifter: Sö65, (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Djulefors
Placering: I parken vid Eriksberg.
Föremål: Runsten
Material: Gråsten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Katrineholm
Socken: Stora Malm
Riksantikvarieämbetets information: » L1983:718