Runristning L1985:9144 i Katrineholm ūüá¨ūüáß
Foto av Runristning L1985:9144 i Katrineholm
Foto av Runristning L1985:9144 i Katrineholm
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Runristning p√• flyttblock, sentida. Blocket √§r 3x2 m (N√Ė-SV)och 1 m h. P√• den S√Ė, sluttande, sidan √§r runslinga med sentidaruntext. Enligt Schnell i Katrineholmstrakten ordnades parken avmedlemmar av sl√§gterna Uggla och Ehrensv√§rd under f√∂rra delen av1800-talet. Slinga och runor √§r ifyllda med r√∂d f√§rg.7 m √ĖS√Ė om 1 √§r:2) Rest sten, sentida, 0.4 m h, 0.15-0.25 m br och 0.1 m tj.Inskription: \DISLER\.11 m N om 1 √§r:3) Flyttblock med inskription. Blocket √§r 4.5x4 m och intill 2.8m h. P√• dess N√Ė sida √§r f√∂ljande inskription: \CARL .HILLELBRANDSONUGGLA\HERRE. TIL. ST. DIVL√Ė: DUFWEHOLM\ EKEBERG.OCK 1/3 DEL i LASSONA\ MED DESS HUSFRU\ MARG: CHARL:EHRENSW√ĄRD\LATO RODIA MAARKEN\ MDCCC\.8 m VNV om 3 samt 4 m √Ė om strand √§r:4) Flyttblock med inskription. Blocket √§r 8x4 m (√Ė-V) och 4 m h.P√• dess N sida √§r f√∂ljande inskription:\CARL.AUGUST. EHRENSW√ĄRD\GREFWE. GENELARAMILAR.\COMM.AF.AW√ĄRDSORD:S:K:\AF. LEDDEN:XX.MAI. MD CCC\C . A . E .\ V√ĄN. OCH . FR√ĄNDE.\ L√ĄT . RISTA . SKRIFTEN\.Inskriptionerna av runtexten lyder: Margaret Ehrensv√§rd l√§t ritastenen efter Vilhelmina Ehrensv√§rd, sin syster. Beskrivningen √§r inte kvalitetss√§krad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se √§ven Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Katrineholms socken i Katrineholm kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"F. D. park, nu rastställe för bilister."
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1) 18 m VNV om asfaltkant vid st√∂rre v√§g (NN√Ė-√ĖS√Ė) samt 17 m N√Ėom strandkant."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.973076
Longitud: 16.203201
Lämnings-ID: L1985:9144
Riksantikvarieämbetets ID: Katrineholm 5:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bed√∂mning: √Ėvrig kulturhistorisk l√§mning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Katrineholm
Socken: Katrineholms
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/34594db2-c84c-42d0-adb2-5bd175864b9c