Runsten L2005:2279 i Väse
Foto av Runsten L2005:2279 i Väse
Foto av Runsten L2005:2279 i Väse
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, av rödaktig granit, 1,45 m h, 0,6 m br vid basen, 0,4 m br vid toppen (N-S) och 0,3 m tj. På den mot N vettande kanten finns en 0,9 m l runristning med 8-12 cm h runor. Stenen är flyttad till denna plats, jfr RAÄ-nr Väse 264:1 (fyndplatsen). Vid 1962 års inventering var runstenen uppställd 200 m längre Ö ut."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Väse socken i Karlstad kommun (Värmlands län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Avsats i ÖSÖ-sluttning av moränrygg. Invid vägkant."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"2 m S om aslfalterad parkeringsficka vid landsväg."
Vill du se flera runstenar i Väse socken eller Karlstad kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.419079
Longitud: 13.811023
Lämnings-ID: L2005:2279
Riksantikvarieämbetets ID: Väse 21:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Värmlands
Kommun: Karlstad
Socken: Väse
Riksantikvarieämbetets information: » L2005:2279