Runsten L1979:6547 i Sturkö 🇬🇧
Foto av Runsten L1979:6547 i Sturkö
Foto av Runsten L1979:6547 i Sturkö
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Skipari Guðis reisti ... stein. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Sturkö socken i Karlskrona kommun (Blekinge län).
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.113392
Longitud: 15.724596
Lämnings-ID: L1979:6547
Riksantikvarieämbetets ID: Sturkö 13:1
Sveriges runinskrifter: DR363
Plats: Sturkö, grytö
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Blekinge
Kommun: Karlskrona
Socken: Sturkö
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/d86bdb3e-c676-4da8-8fa2-53f36ff8afd7