Runsten DR364, L1979:3984 i Lösen
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Auðmarr ok Reginmóð. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 1,25 m h, 0,55-0,75 m br (NV-SÖ) och 0,3 m tj. Runhöjd, 10 cm. Ristningen vätter mot SÖ. Runorna är delvis vittringsskadade men är troligen (se skiss i skannat bokuppslag för runorna). Framför stenen ligger en sten, 0,6x0,25x0,15 och bakom ligger en häll, 1,5x1,1 m st och 0,2 m tj. Dessa har ej samband med runstenen."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Lösen socken i Karlskrona kommun (Blekinge län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkogård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"10 m SÖ om Lösen 13:1."
Vill du se flera runstenar i Lösen socken eller Karlskrona kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.196879
Longitud: 15.688018
Lämnings-ID: L1979:3984
Riksantikvarieämbetets ID: Lösen 13:2
Sveriges runinskrifter: DR364,
Plats: Lösen 1, lösens kyrka
Placering:
Föremål: Gravhäll
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Blekinge
Kommun: Karlskrona
Socken: Lösen
Riksantikvarieämbetets information: » L1979:3984