Runsten L1979:3439 i Lösen 🇬🇧
Foto av Runsten L1979:3439 i Lösen
Foto av Runsten L1979:3439 i Lösen
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"§P {Anno} Domi{ni MCCCXI} ... lét gera þenna stein ... ... ok fôður/Fôður ... §Q {Anno} Domi{ni MCCCX} í Ásjó Manni(?) lét gera þenna stein ... ... ok fôður/Fôður ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 0,5 m h, 0,7-0,8 m br (NÖ-SV) och 0,2 m tj. En lodrät runrad, 0,15 m br i vardera kanten av den NÖ sidan. Stenen är starkt vittrad ocg runorna är svåra att identifiera."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Lösen socken i Karlskrona kommun (Blekinge län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkogård."
Ofta finns det berättelser, historier, sägner och rykten kring en lämning. I enstaka fall har de nedtecknats och sparats tillsammans med alla fakta. Så här står det om Runsten L1979:3439 i Lösen 🇬🇧:
"Stenen skall enligt tidigare uppgifter utgöra det avslagna mittpartiet av en större runsten, som tidigare legat i kyrkans korgolv."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.196834
Longitud: 15.687906
Lämnings-ID: L1979:3439
Riksantikvarieämbetets ID: Lösen 13:1
Sveriges runinskrifter: DR366
Plats: Lösen 3, lösens kyrka
Placering:
Föremål: Fragment av gravhäll
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Blekinge
Kommun: Karlskrona
Socken: Lösen
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/0238c102-ba78-481f-8f7b-34a9a2b07f98