Runsten L1978:7949 i Sturkö
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, 1,3 m h, 0,5 m br, 0,4.0,85 m tj (N-S). På stenens norra sida är följande inskrift: Gudes "skipper" rejst sten. Runstenen flyttades genom länsstyrelsens försorg till nuvarande plats 1997. Den ursprungliga placeringen är inte känd. Runstenen omnämns första gången på 1620-talet av Jonas Skonvig. Den stod då av allt att döma vid Skällenäs och hade inskriften vänd mot söder. På 1870-talet ska stenen ha räddats från att hamna i en fördämning i Steksundet och blev under några år liggande på den s.k. "Stekeslätten". Sedan dess har den flyttats ett par gånger. 1961-97 stod den på den norra strandplanen vid Skällenäs, se Sturkö 13:1."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Sturkö socken i Karlskrona kommun (Blekinge län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Strandplan. Betesmark."
Vill du se flera runstenar i Sturkö socken eller Karlskrona kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.113352
Longitud: 15.728434
Lämnings-ID: L1978:7949
Riksantikvarieämbetets ID: Sturkö 51
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Blekinge
Kommun: Karlskrona
Socken: Sturkö
Riksantikvarieämbetets information: » L1978:7949