Hällristning L1979:6405 i Torhamn
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1x1 m, bestående av 3 skepp. Skeppen är ristade i den plana mot NV sluttande berghällen och är 48-65 cm l, med delvis synliga bemanningsstreck. Ristningarna är skadade av väg, varför de nu är ganska otydliga. 15 cm Ö om ristningarna är ett inhugget kryss, som är en fixpunkt för markkarteringen."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Torhamn socken i Karlskrona kommun (Blekinge län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Berghäll invid bergklack. Markväg."
Vill du se flera runstenar i Torhamn socken eller Karlskrona kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.155759
Longitud: 15.881181
Lämnings-ID: L1979:6405
Riksantikvarieämbetets ID: Torhamn 42:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Blekinge
Kommun: Karlskrona
Socken: Torhamn
Riksantikvarieämbetets information: » L1979:6405