Hällristning L1979:6309 i Torhamn
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 4,6 x 1,9 m (Ö-V), bestående av 13 skepp, 3 fotsulor, 2 människor, 1djur, 1 ormfigur,3 obestämbara figurer, 4 fragment och 9 skålgropar. Skeppen är 22-114 cm l och av enkellinjetyp med bemanningsstreck. Sex av skeppen har stävar med spiralavslutning och två har djurhuvudavslutning. Fotsulorna är 16-20 cm l och 7-11 cm br. En fotsula är konturhuggen med sandalband och två är helt uthuggna samt försedda med tår. Människorna är 24-26 cm l. Båda är av strecktyp och står i varsitt skepp. En har armar. Djuret är 18 cm l, fyrbent med lång svans ( rävliknande). Ormfiguren är 46 cm l och är belägen ovanför ett skepp. De obestämbara figurerna är 20-42 cm l och 8-17 cm br. Fragmenten är 4-19 cm l. Skålgroparna är 2-7 cm i diam och 0,5-1,5 cm dj. Äldre beskrivning, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Torhamn socken i Karlskrona kommun (Blekinge län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Krön av svagt N-sluttande hällrygg invid tidigare sankmark. Skogsmark."
Vill du se flera runstenar i Torhamn socken eller Karlskrona kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.158738
Longitud: 15.893055
Lämnings-ID: L1979:6309
Riksantikvarieämbetets ID: Torhamn 20:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Blekinge
Kommun: Karlskrona
Socken: Torhamn
Riksantikvarieämbetets information: » L1979:6309