Hällristning L1979:4043 i Ramdala
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 2,6x1,7 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 6 skepp, 8 fragment, 1 ränna och 13 skålgropar. Skeppen är 23-128 cm l och av dubbellinjetyp, varav 4 med bemanningsstreck och spantstreck. 3 av steppen är sammanhuggna ovanför varandra. Fragmenten är 11-52 cm l. Rännan är 25 cm l och utgår från en skålgrop. Skålgroparna är 3-7 cm i diam och 0,5-1,5 cm dj. Belägen på SÖ-sluttande häll. (Raä dnr: 326-2986-2011) Äldre beskrivning: Hällristning, 2x1 m (SV-NÖ), bestående av 2 skepp och 4 älvkvarnar. Skeppen är 1,08 samt 1,25 m l. Det längre skeppet har dubbel köllinje och ett osäkert antal tvärstreck. Det kortare skeppet, beläget nedanför det längre, har enkel köllinje och 15 tydliga tvärstreck. Älvkvarnarna, varav två belägna SV om det undre skeppet, en belägen 0,5 m NÖ om det övre skeppet och en belägen 0,5 m ovanför det övre skeppet, är 4-6 cm diam och 0,5-1 cm dj."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Ramdala socken i Karlskrona kommun (Blekinge län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Mot SÖ sluttande berghäll i åker."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"7 m S om uthusknut."
Vill du se flera runstenar i Ramdala socken eller Karlskrona kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.186623
Longitud: 15.790833
Lämnings-ID: L1979:4043
Riksantikvarieämbetets ID: Ramdala 63:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Blekinge
Kommun: Karlskrona
Socken: Ramdala
Riksantikvarieämbetets information: » L1979:4043