Hällristning L1979:3746 i Lösen 🇬🇧
Foto av Hällristning L1979:3746 i Lösen
Foto av Hällristning L1979:3746 i Lösen
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 4,7x2,2 m (NÖ-SV), bestående av 16 skeppsfigurer, 2 människofigurer, 1 fotsula, 6 fragment samt 28 skålgropar. Skeppsfigurerna är 20-90 cm l. 9 är av enkellinjetyp, varav 6 med bemanningsstreck, och 7 är av dubbellinjetyp, varav 3 med bemanningsstreck; 4 skepp har stävar med spiralavslutning. På hällen finns också en rad med 7 "lösa" bemanningsstreck. Människofigurerna är 16 cm l, båda stående i ett skepp. Fotsulan är 25x11 cm och konturhuggen. Fragmenten är 4-28 cm l. Skålgroparna är 2,5 cm diam, 0,5-1 cm dj. Hällristningen är belägen på mot SÖ, brant sluttande häll. Äldre beskrivning, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Lösen socken i Karlskrona kommun (Blekinge län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Slänt mot dalgång. Tomtmark"
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.202587
Longitud: 15.699527
Lämnings-ID: L1979:3746
Riksantikvarieämbetets ID: Lösen 26:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Blekinge
Kommun: Karlskrona
Socken: Lösen
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/5e2f4b54-0ffa-4a80-b6b4-b487aa1e776c